Giá gạo xuất khẩu tuần 20-26/4/2018

NEP HAT NGAN VN 10% TAM (MARK: ROYAL CROWN)DONG BAO 50 KG DONG NHAT&V
TAN
480
CANG MY THOI (AG)
FOB
Gạo thơm 5% tấm, 50kg/bao, 25 tấn/cont&VN
TAN
553
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Gạo thơm 5% tấm; 40420 bao; đóng đồng nhất trong bao 5x5kg; cả bì 25.355kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN
TAN
646,5
CANG CONT SPITC
FOB
Gạo trắng Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG, marking SUNRISE AAA. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN
TAN
409
CANG MY THOI (AG)
FOB
Gạo Jasmine 5% tấm, xuất xứ Việt Nam, 25 kg bao net, 25,100 kg bao gross&VN
TAN
584,5
CANG ICD PHUOCLONG 3
FOB
GAO DAI THOM VIET NAM 5% TAM (GOM 3000 BAO, 50KG/BAO)&VN
TAN
520
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Gạo trắng VIETNAM 100% Tấm, mới 100% ( MARK : ROYAL CROWN) DONG BAO 25 KG DONG NHAT&VN
TAN
345
CANG MY THOI (AG)
FOB
TẤM NẾP VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.13KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNGVN &VN
TAN
385
CANG CAT LAI (HCM)
FOB

Nhận xét

Bài đăng phổ biến